Cocreatie

De uitdagingen waar we met zijn allen voor staan vereisen een gecoordineerde aanpak. Koplopers zijn belangrijk omdat ze laten zien dat het kan. Maar voor het doorvoeren van systeem veranderingen is maatschappelijk draagvlak nodig.  

inspiratie

Vaak begint het met een idee. Het geeft me energie om  de benodigde partijen met elkaar te verbinden en samen nieuwe kansen vorm te geven.

Contact