Over Richard Zwiers

Mijn naam is Richard Zwiers, ik ben filosoof en transitiemanager. Na mijn studie werkte ik voor diverse overheden op het gebied van duurzame ontwikkeling, met name de energietransitie.

Visie en missie

Duurzame ontwikkeling vraagt om een totale transformatie van onze samenleving, hoe we leven werken, wonen en ons vervoeren, een proces dat vele generaties zal duren. Over honderd jaar hebben wij hopelijk geleerd dat het ‘goede leven’ verenigbaar is met een ‘lage voetafdruk’. Perverse prikkels in onze economie zijn uitgefaseerd, nieuwe technieken onwikkeld en oude duurzame technieken in ere hersteld.

We hebben nieuwe ‘praktijken’ ontwikkeld, nieuwe sturing, nieuwe instituties en nieuwe regels. Ik ben optimistisch elke dag zie ik inspirerende inititatieven opluiken. Maar bestaande structuren zijn taai. Alleen met gecoordineerd handelen zijn blijvende veranderingen mogelijk.

Mijn favoriete rol is kennismakelaar/verbinder. Ik zoek graag naar oplossingen die ‘werken’, zoek daar de passende partijen bij en geef dan -samen met hen- daaraan vorm.