0617092901          richard.zwiers@duurzaamheid4all.nl        

Voorstel voor wethouder voor energiegebruiksdisplays Amsterdamse huishoudens

Toepassing van energiegebruiksdisplays zijn een bewezen methode waarmee huishoudens gemiddeld 5% minder energie gaan gebruiken: goed voor milieu en goed voor de portemonnee! Maar daarvoor is actie nodig.

Een voorstel voor wethouder Marieke van Doorninck

Op een recente bijeenkomst van duurzaamheidsplatform 02025 vroeg wethouder Marieke van Doorninck ons om goede ideeen die de Amsterdamse energietransitie zouden kunnen helpen versnellen. Daar konden we haar mee helpen!

Uit een recente studie van het Planbureau van de Leefomgeving blijkt namelijk dat toepassing van energiegebruiksdisplays een bewezen methode is waarmee huishoudens gemiddeld 5% minder energie gebruiken. De investering is laag (ca. 100 euro) een bedrag dat zich binnen 1-2 jaar terugverdient.  Een probleem is echter dat op dit moment er nog geen displays beschikbaar zijn voor huishoudens op een warmtenet.

Samen met Ernestine Elkenbracht van bureau Quintens heb ik platform 02025 ondersteund met een voorstel voor de wethouder, om actief regie te voeren op het beschikbaar maken van energiedisplays voor alle Amsterdamse huishoudens, ook zij die al op een warmtenet zijn of nog worden aangesloten.  Dat leidt tot een lager energiegebruik, een verminderde uitstoot van CO2 en lagere energiekosten voor de Amsterdamse huishoudens.

goed-idee-uit-de-community-brief aan wethouder-energie besparen-met-een-energiedisplay